KURUMSAL

Faaliyet Konularımız

ARAS Endüstriyel Kontrol ve Mühendislik Çözüm Ortağı olarak ;
  

 GÜÇ SİSTEMLERİ
 • Elektrik İletim Şebekeleri İçin Sunduğumuz Mühendislik Hizmetleri
 • Uygun Simülasyon Yazılımlarında Statik ve Dinamik Şebeke Modeli Oluşturma
 • Şebeke Planlaması
 • Elektrik Üretim Santrallerinin İletim Şebekesine Bağlantı Analizleri
 • Elektrik Dağıtım Şebekeleri İçin Sunduğumuz Mühendislik Hizmetleri
 • Master Planın Hazırlanması
 • Dağıtık Üretim Santrallerinin Şebekeye Bağlantı Analizleri
 • Uygun Simülasyon Yazılımlarında Statik ve Dinamik Şebeke Modeli Oluşturma
 • Teknik Kayıpların Hesaplanması
 • Koruma Koordinasyonu
 • İzolasyon Ölçümleri ( Online- Offline Kısmi Deşarj Ölçümleri ve Raporlaması)
 • Harmonik Ölçümler ve Harmoniklerin Azaltımı İçin Uygun Filtre Dizaynı
 • Elektrik Üretim Santrallerinin İletim Şebekesine Bağlantı Analizleri
 • Uygun Simülasyon Yazılımlarında Statik ve Dinamik Şebeke Planlaması
 • Elektrik Şebekesine, Elektrik Üretim Santrali veya Dizel Jeneratör Bağlantı Analizleri
 • Motor Start Analizleri
 • Harmonik Ölçümler ve Harmoniklerin Azaltımı
 • Güç Koruma Faktörü
 • Koruma Koordinasyonu
 • Motor ve Jeneratör Sargılar İçin Online- Offline Kısmi Deşarj Ölçümleri ve Raporlanması

 ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ
 • Termik Santraller
 • Uygun Simülasyon Yazılımlarında Statik ve Dinamik Şebeke Modeli Oluşturma
 • Şebeke Planlaması
 • Elektrik Üretim Santrallerinin İletim Şebekesine Bağlantı Analizleri
 • Lisans Öncesi Saha Çalışmalarının Yapılması
 • Ön Fizibilite ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Uluslararası Bankalardan Kabul Gören “Bankable Fizibilite Raporu”nun Hazırlanması
 • Finans Süreçlerinde Danışmanlık
 • Lisans Öncesi Süreçlerin Yönetilmesi
 • Proje Yönetim Hizmetleri
 • Temel Mühendislik ve Dizayn Hizmetleri (Elektrik, İnşaat ve Mekanik Projelerin Çizilmesi)
 • Proje Ön Onay ve Onay Dosyalarının Hazırlanması (ETKB / TEDAŞ’a Onaylatılması)
 • Teknik ve İdari Şartnamelerin Hazırlanması
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Denetim ve Kontrollük Hizmetleri
 • Güç Sistem Dengeleyici (PSS) Ayar Çalışmaları ve Devreye Alma Testleri
 • Santralin Geçici Kabul Organizasyonun Yapılması Konusunda TeknikDanışmanlık
 • Performans Testleri
 • Röle Koordinasyon Çalışmaları
 • Matematiksel Modelleme ve Modellerin Saha Testleri ile Doğrulanması
 • Kısa Devre Analizleri
 • Due- Diligence Raporlarının Hazırlanması

 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ
 • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Proje Geliştirme Faaliyetleri
 • Ön Fizibilite ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması (Teknik ve Finansal Analizlerin Yapılması)
 • Uluslararası Bankalar İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Projenin Şebekeye Bağlanabilirlik Analizlerinin İncelenmesi ( Enerji İletimHattına Olan Uzaklığı vb.)
 • Teknoloji ve Ekipman Seçimi Konusunda Danışmanlık
 • TEİAŞ İhale Sürecine Hazırlık Aşamasında Teknik ve Finansal Konularda Danışmanlık
 • Elektrik ve İnşaat Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
 • Harita ve Etüt Hizmetleri, Teknik ve İdari Şartnamelerin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Hazırlanması
 • Lisans/Lisanssız Enerji Üretim Santrallerinin İzin ve Takip Sürecinin Yönetilmesi
 • Onaylanan Dizayn Projelerinin Sahada Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Proje Yönetimi ve Takibinin Yapılması
 • Fabrika Kabul Testlerinde (FAT) Refakat Edilmesi
 • Santralin Devreye Alma Sürecinde Teknik Danışmanlık Hizmetleri
 • “EN 62446: Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler – Sistem Dokümantasyonu, Devreye Alma Deneyleri ve Muayene İçin Asgari Kurallar” Standardına Göre PV Sistemlerin Denetimi ve Sertifikalandırılması
 • Sahada PV Sistemler İçin Opsiyonel Testler ( I-V Testleri, Spot-check testler, Performans Testleri, Termal Kamera ile Denetim vb.)

  ÇEVRE VE ENERJİ HİZMETLERİ
 • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Karbon Piyasasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Sera Gazı Emisyon Dosyalarının Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Hazırlanması
 • Enerji Üretim Santrallerinde Çevre ve Enerji Yönetim Danışmanlığı
 • Enerji Verimliliği Teknik Danışmanlığı
 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Konusunda Teknik Danışmanlık Hizmetleri
 • Enerji Modellemeleri ve İleriye Dönük Karbon Hesaplamaları
 • Akıllı Şebekeler Üzerine Danışmanlık Hizmetleri
 • ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemleri ve ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması Konusunda Teknik ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 

     ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

 •     Makina Otomasyonu
 •      Fabrika Otomasyonu
 •      Proje
 • ·    Uygulama
 •      Devreye Alma 
 •      Ürün tasarımı,
 •      Sistem dinamiği ve akıllı kontrol,
 •      Üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü,
 •      Hareketli robot sistemleri,
 •      Kuvvet elektroniği,
 •      Mikro sistem tasarımı ve uygulamaları,
 •      Endüstriyel kontrol tasarımı,
 •      Algılayıcılar ve robot sistemleri,
 •      Görüntü işleme, yapay sinir ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik
 •      Savunma sanayi,
 •      Otomotiv ve tekstil sektörleri