KURUMSAL

Ne Yapıyoruz ?

  

SOLARVOL Enerji Sistemleri A.Ş ,Sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir bir yaşam için, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Önceliğimiz güneş enerjisi olmakla birlikte bütün yenilenebilir enerji kaynakları da ilgi alanımız içinde yer almaktadır. Bunu gerçekleştirmek için, kurumsal, kişisel ve sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle ürettiğimiz projelerle , Güneş Enerjisi ve diğer Yenilenebilir Enerji sektöründe danışmanlık hizmetleri, geliştirme, nihai kullanıcılar için on-grid, off-grid paket sistemler ile taşınabilir sistemler geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini koordine etmekteyiz.

SOLARVOL Enerji Sistemleri A.Ş ,bir dünya markası olan SOLARWALL ın Türkiyedeki çözüm ortağıdır. Solarwall ürünlerinin ulusal pazara lanse edilmesi,enerji verimliliği hesaplamalarının yapılması ve ürün montajı ve bağlı mühendislik hizmetleri ile otomasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ana faaliyetlerimizin başında gelmektedir. Öte yandan ARAS Endüstriyel Kontrol ve Mühendislik ile Elektrik ve Elektronik mühendislik alanlarında ,sistem geliştirme ve otomasyon uygulamalarında teknik işbirliği içinde çözümler üretmektedir.

Bilindiği gibi ekonomik ve toplumsal bir güç olan elektrik, modern yaşamın da temelidir. Güneş enerjisi bu gücü bize vaat ediyor. SOLARVOL Enerji Sistemleri A.Ş bu güçten faydalanmak için geliştirilen yeni teknolojileri sizin için takip ederek ,Enerji sektöründeki birikimi ve düşünceleriyle sosyal değerlere ve çevreye saygılı, dünya ölçeğinde üst standartlara sahip teknolojilerle enerji üretimi, dağıtımı, pazarlaması alanlarında ülkenin çıkarlarıyla küresel gerçekleri kaynaştıran,yerli ve yabancı ortaklıklara açık yapısıyla sürekli ve güvenilir bir şekilde büyüyen ve öngörülen karlılığı sağlayan bir yatırım ve işletmecilik anlayışıyla yeni teknolojileri ve ar-ge çalışmalarını da desteklemektedir.