ÜRÜNLER

SolarWall PV/T 


PV sistemine SolarWall eklemek sistem verimini %50'ye çıkarır 

SolarWall PV/T- Isı ve Elektrik Üreten Kojenerasyon Sistemi 


 

SolarWall PV/T güneş enerjisi sanayinde yeni standartlar yaratan bir toplam enerji sistemidir. Solar termal ile güneş panellerinin avantajlarının bir yenilenebilir enerji sisteminde toplanması, yenilenebilir enerji sektöründe en heyecan verici buluşlardan birisi olmuştur.PV paneller ile SolarWall'u bir çift olarak bir arada kullanmak hem PV performansını arttırır hem de bir güneşsel kojenerasyon sisteminin oluşturulmasını sağlar. Üstelik 2 değişik enerji türü "elektrik ve ısı" aynı yüzey alanından elde edilir.

Conserval Mühendislik PV ile SolarWall konseptinin mucididir. Amaç geleneksel fotovoltaik panellere özgü bazı problemlerin giderilmesi ve de bir çözüm geliştirip PV'lerin performasını yine bir yenilenebilir enerji ürünü ile arttırmaktır. Uzun zamanlı geri ödeme süresi ve düşük verimlilikleri PV'lerin yıllardır giderilememiş 2 önemli sorunudur. PV paneldeki her 1 °C'lik sıcaklık artışı sonucu elektrik enerjisi çıkış verimliliğinde % 0,4 ile % 0,5 arasında bir düşüş yaşanmaktadır. Bu yüzden "PV soğutma" konsepti çok önemli olmuştur.

PV ile SolarWall'u kombine olarak kullanmak bu problemlere bir çözüm getirmektedir. SolarWall panelleri, PV panellerini üzerlerindeki atık ısıyı alarak soğutur ve ısıtma amaçlı olarak kullanır. Isının bu yer değiştirebilme yeteneği, ayrıca sera etkisini düşürmede de önemli bir rol oynamaktadır.

Kanada Ulusal Güneş Test Laboratuarlarında Yapılan Testler 
SolarWall PV Termal kojenerasyon sistemi son olarak Kanada Ulusal Solar Test Laboratuarlarında test edilmiştir. Sonuçlara göre PV panellere eklenen SolarWall sayesinde verim % 50 oranında artarak %10'dan %15'e çıkmıştır.


PV/T NASIL ÇALIŞIR?

Pek çok PV paneli, %10-15 arasında verime sahiptir çünkü PV sistemleri elektrikten daha çok ısı üretirler. PV panelindeki her 1 °C' lik artış PV verimini % 0,4-0,5 arasında düşürür. Bu ısı PV panellerine zarar verir ve ömrünü kısaltır. SolarWall®, dış havayı ısıtıp istenilen ortama gönderen bir güneş kolektörüdür. SolarWall' un temel elemanı güneş enerjisini emen panelleridir. Panellerin üzerinde, tasarımı Conserval Engineering tarafından yıllarca süren araştırmalar sonucu geliştirilmiş olan delikler mevcuttur; panellerin arkasında oluşturulan negatif basınçla deliklerden içeri giren dış hava, paneller tarafından emilen güneş enerjisi sayesinde ısınır ve bina ısıtmasına yardımcı olmak üzere, havalandırma kanalları ile istenilen yere gönderilir.

Conserval Mühendisleri, PV panellerinde oluşan bu "istenmeyen" ısıyı alacak öncü bir sistem geliştirmişler; klasik PV panelleri ile SolarWall® sistemini birleştirmişlerdir. Böylece PV panellerinin soğutması SolarWall® tarafından yapılırken elde edilen ısı doğrudan ortama gönderilerek aynı anda hem ısıtma hem de elektrik üretimi yapılır.

National Solar Test Facility (NSTF) tarafından yapılan deneyler, SolarWall® PV/T 'nin etkinliğini ispatlanmıştır. SolarWall® tarafından sağlanan 1°C'lik sıcaklık düşüşü, PV panel verimini %0,4-0,5 arttırır. Ortalama 10°C' lik sıcaklık düşüşü panelin veriminde yaklaşık %5'lik bir artışı sağlar. Deneyler göstermiştir ki SolarWall ile elde edilen ısı enerjisi elektrikten %200-300 daha fazladır. Örneğin, 180 W'lık bir PV paneli, SolarWall vasıtasıyla 540 W ısı enerjisi üretirken toplamda 700 W enerji üretmektedir.

SolarWall'un içinden geçen hava debisini ayarlayarak ile içeri gönderilen havanın sıcaklığı değiştirmek mümkündür.

Normalde güneşten kazanılan ısı enerjisi kışın kullanılır, oysa elektrik yılın 12 ayı üretilmeye devam eder. Yazın, ısıtmaya gerek olmadığında, SolarWall tarafından PV' den çekilen ısı rahatlıkla dışarıya atılır. Bununla birlikte yazın elde edilen ısıyı, kurutma, su ısıtma veya proses için kullanmak mümkündür.

Klasik PV sistemlerinin yalnızca elektrik üretmesi, sistemin ekonomik olarak sınırlı kullanımına neden olmaktadır. Şimdi SolarWall® ile birleştirilen PV sistemleri, hem elektrik hem de ısı enerjisi üretirken, ekonomik olarak da güneş enerjisi sistemlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktadır.